Informacje o Zakładach Ceramicznych Bolesławiec Polecane strony
 

» Wkłady kominowe » Instrukcja budowy komina

Instrukcja budowy komina i wytyczne dotyczące montażu i eksploatacji kominów.


Zastosowanie wkładów kominowych.

Nasze wkłady kominowe mają uniwersalne zastosowanie co oznacza, że mogą współpracować z urządzeniami grzewczymi dopuszczonymi do obrotu rynkowego na paliwo krótko i długopłomienne,czyli paliwa gazowe: gaz ziemny gaz ciekły; paliwa płynne np. olej opałowy oraz paliwa stałe: węgiel, koks, brykiety, drewno.

Ceramiczne wkłady kominowe typu MAX przeznaczone są do wykonywania wewnętrznej warstwy kominów wielowarstwowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych pracujących w kominach podciśnieniowych tzn. w których ciśnienie w trakcie eksploatacji jest niższe niż na zewnątrz.SPOSÓB MONTAŻU


 1. 1. Prace należy rozpocząć od wykonania fundamentu, na którym będzie oparty komin. Fundament może być wylewany z betonu lub też murowany z cegły, bloczków betonowych itp. Ważne jest, aby wierzchnia płaszczyzna fundamentu była dobrze wypoziomowana.

 2. 2. Po ułożeniu poziomej izolacji przeciw wilgotnościowej na fundamencie, należy osadzić i ustabilizować wkład kominowy PU-7 lub PKU-7 (misa kondensatu wraz z jego odpływem). Prawidłowe osadzenie misy kondensatu na fundamencie komina zapobiega odchyleniom od pionu oraz zapewnia, że obciążenia będą przekazywane pionowo na fundament.

 3. 3. Wraz z montażem wkładów należy prowadzić jego obudowę. Do obudowy można używać cegły, prefabrykatów betonowych lub też innych materiałów niepalnych, dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie jako materiał do obudowy kominów (m.in. o odporności ogniowej co najmniej 60 minut).

 4. 4. Obudowę należy prowadzić w odległości 3,0 cm od wkładu kominowego. Ze wzglądu na zmianę wymiarów wkładu kominowego w wyniku działania temperatury zabrania się, choćby miejscowego, przymurowania wkładu kominowego do obudowy komina lub stropu.

 5. 5. Przestrzeń między wkładem a obudową należy wypełnić wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 100 kg/m3 i temperaturze topnienia spoiwa powyżej 700°C. Owijając wkłady wełną mineralną należy zwrócić uwagę na to, żeby złączenie arkusza wełny nie wypadło w narożu obudowy ze względu na konieczność wentylacji wełny mineralnej.

 6. 6. Na ustabilizowaną misę kondensatu montować należy wkład wyczystkowy PU-12 lub PKU-12 z otworem rewizyjno-wyczystnym, służącym do osadzenia drzwiczek wyczystnych do wybierania sadzy i inspekcji dna komina. W otworze tym należy zamontować drzwiczki wyczystne.

 7. 7. Kolejnym etapem prac jest osadzenie wkładu czopuchowego PU-11 lub PKU-11 z otworem do montażu czopucha. W tym momencie ważna jest znajomość wysokości instalowanego kotła, pieca lub kominka oraz odległości czopucha od poziomu projektowanej podłogi pomieszczenia. Może zaistnieć konieczność rozdzielenia wkładów: wyczystnego i czopuchowego wkładem prostym PU-1 lub PKU-1, ponieważ wlot do komina nie może znajdować się poniżej wylotu spalin z urządzenia grzewczego.

 8. 8. Nie należy obmurowywać czopucha. Czopuch przechodząc przez obudowę powinien być od niej oddzielony dylatacją o szerokości co najmniej 1,0 cm. Dylatację można wypełnić wełną mineralną.

 9. 9. 9. Podłączenie rury stalowej doprowadzającej spaliny do komina winno być uszczelnione sznurem żaroodpornym, a następnie specjalistyczną zaprawą w pełni kwasoodporną oraz odporną na działanie wysokich temperatur lub kitem żaroodpornym.

 10. 10. Wkłady kominowe wychodzące ponad dach powinny być wyprowadzone razem z obudową. Wełna mineralna znajdująca się między obudową a zewnętrzną warstwą wkładów kominowych powinna być zabezpieczona przed zawilgoceniem wskutek opadów atmosferycznych. Zabezpieczenie to może być wykonane z materiałów ceramicznych, betonowych lub w postaci obróbki blacharskiej.

 11. 11. W przypadku zainstalowania dyfuzora PKU-15, PU-15 lub innej kształtki kończącej komin , która poprawia ciąg spalin należy zapewnić, aby zainstalowany był w ostatni kielich wkładu prostego, a przejście między płytą przykrywającą komin należy szczelnie wypełnić elastycznym kitem żaroodpornym. Stosowanie nieelastycznych materiałów jest przyczyną awarii i jest zabronione.

 12. 12. W celu zapewnienia prawidłowej pracy komina wymagane jest zaizolowanie komina na całej długości.

  Instrukcja montażu zawarta jest w co trzeciej prostce kominowej
  (PKU-1 lub PU-1) i każdym wkładzie czopuchowym (PKU-11 i PU-11 oraz PU-5).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE MONTAŻU I EKSPLOATACJI KOMINÓW


 1. 1. Kominy nowo budowane czy też przebudowywane z zastosowaniem wkładów kominowych typu MAX należy wykonywać tylko w oparciu o dokumentację techniczną.

  2. Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać przeglądu wkładów w celu wyeliminowania pęknięć mogących powstać w czasie transportu lub rozładunku elementów.

  3. Zabroniona jest jakakolwiek obróbka mechaniczna fabrycznych wkładów, w tym wykonywanie otworów do podłączania np. kotłów. Do tych celów służą gotowe elementy.

  4. Montaż wkładów należy prowadzić pionowo, kielichami do góry. Do ich łączenia używać zaprawy kwasoodpornej M - 20 KB. Nadmiar zaprawy z połączenia kielichowego wciśnięty do wnętrza wkładu należy usunąć za pomocą wilgotnej gąbki (zabieg ten zabezpieczy wkład przed zwężeniem przekroju przez nawisy zaprawy oraz poprawi szczelność połączenia).

  5. Nie należy na obudowie komina opierać konstrukcji stropów lub też dachu.

  6. Przed pierwszym rozruchem kotła lub po dłuższej przerwie w jego eksploatacji komin należy rozgrzewać powoli, tak aby przyrost temperatury spalin na wylocie pieca nie przekroczył 60°C na godzinę.

  7. Po zmontowaniu komina zgodnie z powyższą instrukcją przed rozpoczęciem eksploatacji komin powinien być sprawdzony i odebrany przez posiadającego stosowne uprawnienia mistrza kominiarskiego.

  8. Parametry komina powinny odpowiadać wymogom urządzenia grzewczego do którego jest on podłączony.

  9. Zabrania się stosowania urządzeń grzewczych, które w trakcie eksploatacji mogą powodować bezpośrednie zetknięcie płomienia z wkładem ceramicznym. W przypadku opalania węglem lub drewnem należy stosować wyłącznie takie urządzenia grzewcze, które generują spaliny o temperaturze nie przekraczającej 600°C.

  10. Średnica zastosowanych wkładów musi być koniecznie dobrana odpowiednio do wymagań określonych przez producentów urządzeń grzewczych w zakresie średnic przewodów kominowych.

  11. Jeżeli użytkownik dokona montażu niezgodnie z instrukcją i wytycznymi producenta lub nie będzie dysponował protokołem odbioru kominiarskiego wówczas traci prawo do rękojmi za wady.

  12. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do pożaru sadzy w kominie.W przypadku pożaru sadzy wkłady kominowe typu MAX zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Pożar sadzy jest poważną awarią, która skutkuje uszkodzeniem komina.

  13. Sprzedający wkłady kominowe typu MAX ma obowiązek przekazać każdemu klientowi niniejsze wytyczne.

  14. Odległość zewnętrznych powierzchni komina od materiałów palnych powinna wynosić nie mniej niż 100 mm.

  15.Używanie jednocześnie dwóch pieców podłączonych do jednego komina jest zabronione.

  16. Kominy stawiane na zewnętrznych ścianach budynków, jak i kominy stawiane na zewnątrz budynków powinny posiadać dodatkową izolację zewnętrzną (kładzioną na obudowę komina) o odporności termicznej powyżej 100°C i grubości min. 50 mm.

Aktualizacja: 2013-09-30 19:30:12
 
 


Kontakt: mmzcb@wp.pl
O Firmie | Oferta | Zamówienie | Porady | Dystrybutorzy | Polityka Cookies | Kontakt    Unikalne wizyty: 830250       
 
Produkcja:
Informacje o Zakładach Ceramicznych Bolesławiec Informacje o procedurze składania zamówień przez odbiorców hurtowych Porady dotyczšce montażu i obsługi naszych produktów Lista dystrybutorów z podziałem na województwa Pliki do pobrania (Instrukcje, Katalogi, etc) Polecane strony Dane teleadresowe

Strona w przebudowie
Prosimy o kontakt
Dział Sprzedaży i Marketingu Wyrobów Budowlanych
tel.: +48 75/610 30 06

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.